تبلیغات
بانک مقالات علمی و آموزشی و هک - ‌دانشمندان، قلب مصنوعی پیوندی می سازند‌

پنجشنبه 1 اسفند 1387 نوشته شده توسط حامد

‌پژوهشگران به دنبال ساخت یك قلب مصنوعی‌ ‌پیوندی هستند كه به گفته سازندگان آن می تواند به صدها هزار بیمار كمك كند.این دستگاه عملكردی شبیه قلب انسان دارد و آهنگ ضربان قلب و جریان‌ ‌خون را بر حسب نیاز بیمار بطور خودكار تنظیم می كند.‌‌ ‌شركت فرانسوی<كارما اس.ای> ‌با حمایت غول هوا فضای اروپا(EADS) ‌‌و  یكی از جراحان برجسته قلب و عروق فرانسه قصد‌ ‌دارد تولید این قلب مصنوعی را انجام دهند. آزمایش های اولیه این دستگاه بر روی‌ ‌حیوانات و در محیط آزمایشگاه، نتایج نوید بخشی داشته است.‌‌ ‌این شركت در بیانیه ای اعلام كرد در حال حاضر نمونه اولیه قلب مصنوعی را به ثبت رسانده است  كه درحال حاضر‌‌ ‌تحت آزمایش های پیش بالینی قرار دارد.‌‌ ‌این وسیله پس از انجام تحولات و اصلاحات‌ ‌بیشتر ابتدا بر روی بیمارانی كه جانشان در معرض خطر است و بیمارانی كه گزینه درمانی‌ ‌دیگری ندارد آزمایش خواهد شد و سپس این آزمایش ها بر روی سایر بیمارانی كه وضع وخیمی‌ ‌ندارند انجام خواهد شد. آلن كارپنتیه متخصص قلب و عروق كه این قلب مصنوعی را‌ ‌ساخته است، یكی از متخصصان برجسته ترمیم دریچه قلب جهان است و پیش از این یك مجموعه‌ ‌دریچه های مصنوعی قلب ساخته است كه بطور گسترده ای در عمل های جراحی مورد استفاده‌ ‌قرار می گیرند‌.‌كارپنتیه گفت: نمونه اولیه قلب مصنوعی جدید كه شبیه قلب انسان‌ ‌است و خون را به همان آهنگ ضربان قلب تلمبه می كند تا سال 2011 برای انجام آزمایش‌ ‌های بالینی و تولید تجاری آماده خواهد شد‌ .‌این دستگاه كه از حسگرهای الكترونیكی‌ ‌برای كنترل سرعت ضربان قلب و جریان خون در آن استفاده شده، با كمك كارشناسان مهندسی‌ ‌از گروه هوافضای اروپا به نام(EADS)‌‌ساخته شده است‌.‌‌ در این دستگاه به منظور‌ ‌كاهش خطر پس زده شدن دستگاه توسط سیستم ایمنی بیمار، از بافت حیوانی كه به طور‌ ‌شیمیایی بهبود یافته، استفاده شده است‌.‌‌ عمل پس زده شدن توسط سیستم ایمنی بدن‌ ‌بیمار یك مانع اصلی در پیوند قلب های مصنوعی محسوب می شود‌‌.‌

بازدیدها [] - نظرات []
< class=downr>

آدرس ما:
صفحه اصلی طراحی لینكدونی ارتباط با ما